ja_mageia

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size

 

„…A tündöklő mennybolt elérhetetlen, megfoghatatlan, végtelen, egyetemes, fenséges ragyogás. Ez az őstermészet palástja. Ez a tiszta, merő káprázat, amelynek sem létéről, sem nemlétéről soha senki meg nem győződhet. Ez az elérhetetlen és kifürkészhetetlen nagyság, amelynek megértése a lény képességein messze túl fekszik.”
(Hamvas Béla)

„Az anyagi természetben élő, nehéz anyagi testben lakó ember hajlandó a világot anyagi természetnek és nehéz anyagi testnek látni. Ez az, amit érzékeivel tapasztal; ez a felszín és legfelső réteg, amit lát, hall, tapint; amin jár, amit megfog, amit megeszik. Énjéről azt hiszi, hogy ez a nehéz anyagtest; érzéseiről azt hiszi, hogy a test állapotát jelzik; gondolatairól azt hiszi, hogy a test életének tapasztalatai és elhatározásai; a természetről azt hiszi, hogy megfogható, felforgatható, megtanulható, eltehető, szétszedhető, megehető. A tévedést a fátylak káprázat volta idézi. A káprázat valóságnak látszik; s az, hogy valóságnak látszik: varázslat-májá.”

Hamvas Béla négy alapvető emberi tudatszintet különböztet meg: a mélyalvó, az álmodó, az ébrenlét még kába állapotok, ezeket pedig - fejlettségi sorban - az éberség követi:

„…A meditáló, az eksztázisban levő, az ihletben levő: felébred. Azonnal feleszmél arra, hogy a nehéz anyagi természet nem valóság, csak a káprázat legkülső burka.”

„…Meg kell különböztetni a létezőt és a nemlétezőt, a valóságot és a varázslatot, a lelket és a káprázatot. Aki megtanult megkülönböztetni, az nem fogja többé elkövetni a legnagyobb tévedést, hogy igazi lényét az anyagi testtel összetévessze. Ez az összetévesztés (adhjasza) minden hiba forrása. A kábaság nem egyéb, mint hogy az ember magát anyagi testnek gondolja.”

 • Vajon Te melyik tudatszinten élsz?
 • Mit jelent Számodra az „ÉN”?
 • Mivel azonosítod Önmagad?
 • Milyen törekvéseid, vágyaid vannak?
 • Mitől vagy kitől teszed függővé érzelmi állapotodat?
 • Szabadnak vagy korlátok közé szorítottnak értékeled Magad?
 • Mik azok a gátak, amelyek kiteljesedésed útjában állnak?

A fenti kérdésekből indul utazásunk az érzékelésen túli birodalmak felé.

Mindannyian ismerjük a „beszűkült” tudat jelenségét. Ekkor egy adott inger szinte teljesen leválaszt a külső világ érzékeléséről, csak a probléma és az Én létezik általa. Elszigetelődést, magányt tapasztalunk, beletemetkezünk a kreált új világba, mintha egy fekete lyuk szippantott volna magába. Ilyenkor egónk nehezen válik meg szenvedés-élményétől, megoldást, válaszokat találni is görcsösen, fájó sürgetéssel próbál.

 • Milyen látásmód tud kiemelni a sajgó-én állapotból?

Észlelésünk tágulásával tudunk csupán egyensúlyt-teremtő felismeréseket tenni…

A hétvégén megfigyeljük hétköznapjaink rendszereit, életünk azon pilléreit, amelyek mind befolyással vannak én-érzékelésünkre, a személyes lét jó vagy rossz megélésére.

A kisebb szerveződési egységektől (én-párkapcsolat-család-baráti közösség) a nagyobb csoportok felé (társadalmi, szociális-, rendvédelmi -, vallási intézmények, államigazgatási szervek, kultúrák, civilizáció stb.), a valóságról alkotott hitrendszerek vizsgálatával próbáljuk létezésünk vélt illúzió-határait átlépni.

 • Milyen hitrendszerek irányítanak bennünket?
 • Amit a valóságról hiszünk az megdönthetetlen, egzakt tény vagy csupán illúzió?
 • Mi van a Mátrix mögött?
 • Létezik egyetemes igazság?

Minderről szó esik a két nap folyamán. Nagy gondolkodóktól kölcsönzünk eszméket s eme gondolatívek mentén jutunk el egy új szellemi megértés birtokába.

Nem ígérhetek megvilágosodást, minthogy konkrét válaszokat sem.

 • Mit is nyújt akkor a hétvége?

Egy új látásmód átlényegítő megtapasztalását.

Kirándulást egy olyan tartományba, amely hétköznapi érzékelésünk fátylai mögött terül el.

Megváltozott létminőség felé irányulás lehetőségét.

Érzel hívást a KALANDRA?

Amennyiben IGEN, úgy várlak szeretettel!

Legközelebbi tanfolyam időpontja:
2012. február 25-26. (szombat-vasárnap)
12:00 – 20:00 mindkét nap

Helyszín: Gyógyító Jelenlét Alapítvány,
XIII. Hollán Ernő u. 9., fszt. 4. (az Odeon-Lloyd Mozi mellett)

Regisztráció:
a pheonai@csillagtuz.hu e-mail címen
vagy az alábbi űrlap kitöltésével
lehetséges
(a jelentkezést csak az e-mail cím és a telefonszám
megadásával együtt tudom elfogadni!)

 

 

 

Várom a találkozást!

Andrea

 


Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelemre, értesüljön
legújabb programjaimról, és olvasson
érdekes információkat!